Tìm nhạc

Bên đời hiu quạnh

 Sáng Tác:Trịnh Công Sơn, 1970-71

 

1. Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa

Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế

Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

(hưm ...hưm.......hưm)

(hưm ...hưm.......hưm)


Rồi một lần kia khăn gói đi xa

Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế

Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

(hưm ...hưm.......hưm)

(hưm ...hưm.......hưm)


2. Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua

Đường về tình tôi có nắng rất la đà

Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ

Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

(hưm ...hưm.......hưm)

(hưm ...hưm.......hưm)


Đường nào dìu tôi đi đến cơn say

Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời

Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy

Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

(hưm ...hưm.......hưm)

(hưm ...hưm.......hưm)

 

No comments:

Post a Comment