Tìm nhạc

Đợi và mơ

Thơ và nhạc: Hớ


Đêm[Em] không về trên gối

Ai[Am] đang phím mệt nhoài[Em]

Ta [Em] ngây nhìn trân trối[G]

Buông [B7] tóc mềm trên vai.[Em]


Chân [Em]hoang đàng mê mãi

Lang thang [Am] chốn dương gian[G]

Tìm [Em] người em nơi ấy[G]

Dâng[B7] linh hồn đến nàng.[Em]


Ai [Em]đang hoài trên phím

Đêm[D] rơi nhẹ xuống dần[Em]

Ta [Am]chờ trong thinh lặng[D]

Đếm [B7] Nhịp đều bước chân.[Em]


Khuya [Em] sao còn lách cách

Thương[D] ai mà gõ hoài[Em]

Dâng[Am] tràn trên blog[G]

Mang[B7] nỗi buồn thoát thai[Em]


Đêm[Em] sang trời mây sáng

Mong[Am] cho lá đơm hoa[Em]

Hừng đông rồi sẽ rạng[B7]

Ta[Am] mơ một chuyến đò.[Em]


DT 03-08-20131 comment:

  1. The second casino game with a random number generator
    › online › game-a › online › game-a Jul 29, 2021 — Jul 29, 2021 The second casino game with a random number generator is the 메리트카지노 Super Monaco 퍼스트 카지노 Grand Prix, one of the more popular 온카지노 in the casino.

    ReplyDelete