Tìm nhạc

Qua Cơn Mê

 Nhạc Sĩ: Duy Khánh

Một mai qua cơn mê
Xa cuộc đời bềnh bồng
Tôi lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài
Ta mặc tình rong chơi

Cùng nhau ta sẽ đi
Sẽ thăm bao nơi xưa
Vui một thuở lênh đênh
Ta sẽ thăm từng người
Sẽ đi thăm từng đường
Sẽ vô thăm từng nhà

Tình người sau cơn mê vẫn xanh
Dù bao tháng năm đau thương dập vùi
Đường xưa vắng ta nay ta lại về
Cùng theo lũ em học hành như xưa

Rồi đây sau cơn mê
Sông cạn lại thành dòng
Xuôi về ngọt quê hương
Mười ngón tay em dài
Vun cuộc tình thật đầy
Mơ toàn chuyện trên mây

Còn tôi như cánh chim
Ngỡ vui nên bay xa
Sẽ trở về ăn năn
Tôi sẽ ươm thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người

Một mai qua cơn mê
Xa cuộc đời bềnh bồng
Tôi lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài
Ta mặc tình rong chơi

Cùng nhau ta sẽ đi
Sẽ thăm bao nơi xưa
Vui một thuở lênh đênh
Ta sẽ thăm từng người
Sẽ đi thăm từng đường
Sẽ vô thăm từng nhà

Tình người sau cơn mê vẫn xanh
Dù bao tháng năm đau thương dập vùi
Đường xưa vắng ta nay ta lại về
Cùng theo lũ em học hành như xưa

Rồi đây sau cơn mê
Sông cạn lại thành dòng
Xuôi về ngọt quê hương
Mười ngón tay em dài
Vun cuộc tình thật đầy
Mơ toàn chuyện trên mây

Còn tôi như cánh chim
Ngỡ vui nên bay xa
Sẽ trở về ăn năn
Tôi sẽ ươm thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người

Tôi sẽ ươm thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người

Tôi sẽ ươm thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người

No comments:

Post a Comment