Tìm nhạc

Đêm Thương Nhớ

Tác Giả; Mai Nguyễn

Giá buốt hoang lạnh
Tuyết rơi thêm bao hiu quạnh
Trắng xóa đêm dài ngồi nhớ ai

Nhớ tới đêm nào
Thiết tha chung ly rượu đào
đắm đuối men nồng tình ngất ngây

Ngày dài với bao mong chờ
Ai hay niềm nhớ
Quyện hồn chết trong men sầu
Nghe nhói tim đau

Giờ người đã xa lìa ta mãi
Ngồi mình trách sao tình oan trái
Còn đâu nữa hương nồng đã hết
Còn đâu nữa tình yêu đã chết

Người yêu hỡi sao đành quay gót
Ðể ta khóc riêng mình đau xót
Tình yêu kia sẽ là mãi mãi trao về ai

Thức suốt đêm dài
Nhớ thương ai thêm u hoài
Giá buốt tâm hồn niềm đớn đau

Nắn nót giọt sầu
Trách ai ôi duyên tình đầu
Tiếc nuối chi nhiều vì đã yêu.


No comments:

Post a Comment