Tìm nhạc

Khuất

Thơ Uyên Uyên
Nhạc: Hớ
(Dịu dàng-Tha thiết)

Phố khuất sau màn trắng[Dm]
Mưa[Gm] giăng bước người qua[F]
Bao[A7]
 dòng đời xui ngược[Bb]
Như[A7] ơ hờ quên ta....

Phố[Dm] khuất sau màn trắng

 Mưa[Gm] giăng ướt ngày xưa[F]
 Từng[Dm] mảnh đời vội vã[Bb]
 Còn ai[A7] tìm nắng trưa?-[Dm]

Phố [Bb]khuất sau màn trắng

Mắt[C] giăng mùa ướt mưa[A7]
Em[Gm] tìm anh không thấy[F]
Trời[a7] nhỏ lệ tiễn đưa[Dm]....

Phố [F]khuất sau màn trắng

Em[A7] khuất bóng theo mùa[Dm].

No comments:

Post a Comment