Tìm nhạc

Ngõ Hoa Vàng

 Sáng Tác: Hớ


Nếu anh tìm thấy ngõ nhà em
Anh sẽ đặt hoa tươi mỗi sáng
Cho mắt em long lanh ngời rạng
Cho môi hồng cười mãi không quên

Nếu anh vào qua ngõ nhà em
Anh sẽ treo hoa vàng ngập lối
Cho ngạt ngào hương về mỗi tối
Cho men tình thắm mãi cơn say

Và nếu hằng đêm trong ngõ nhà em
Anh sẽ trồng hoa leo bờ dậu
Cho năm tháng tròn nên giai ngẫu
Cho đôi mình bền chặt keo sơn

Anh mong hoài qua ngõ nhà em
Chăm sóc đóa hoa đời tươi thắm
Cho má em hồng, cho duyên thêm đậm
Để ngõ hoa vàng trãi cả đời nhau…

Hớ:  2010No comments:

Post a Comment