Tìm nhạc

Bài Không Tên Số 36

- Vũ Thành An -

Ta quấn quanh vào những đam mê
Ta buộc ta vào những dây thề
Từng hạn kỳ loay hoay bước đi
Từng hạn kỳ loay hoay bước đi
Ta lần theo con dốc tình yêu

Đời đổ xiêu ngả nghiêng đã nhiều
Nằm bên đây chờ tin bên ấy
Như lá rừng nhớ rừng chiều nay
Câu nghìn năm nhện đã giăng tơ

Đã lùa ta vào chốn lao tù
Đời dật dờ chung thân bơ vơ
Đời dật dờ chung thân bơ vơ
Ta thương ta ta xót đời ta
Nửa đời ta còn chi nữa chờ

Chờ ai đây mở đôi môi khóc
Thương khóc mình khóc đời quạnh hiu

No comments:

Post a Comment