Tìm nhạc

Bài Không Tên Số 34

- Vũ Thành An -

Mùa thu tới tình yêu cũng tới
Người yêu hỡi người yêu có thấu.. ta sầu...

Yêu em từ phút giây đầu,
yêu em dầy ấp biển sâu
Anh xin nhờ phép nhiệm mầu
Đổ xuống dạt dào ơn phước cho nhau
Rằng thương chẳng được thương
Rằng yêu chẳng được yêu
Thời gian dài nung nấu.....

Xin em vùi lấp ưu phiền
Xin em đời sống bình yên
Xin em vẹn đức mẹ hiền gương sáng
Cho đời ơn phước thiêng liêng

No comments:

Post a Comment