Bài Không Tên Số 27

-Vũ Thành An-

Em đan cho anh tấm áo,
Em xót xa em nghẹn ngào
Em thương anh em đan áo,
Nước mắt rơi rơi rạt rào
Em thương anh em đan áo,
Mặc ao đó xôn xao
Mặc số kiếp thế nào,
Âu yếm em vẫn trao
Ngày mai.. tươi sáng hơn,
Ngày mai.. yên ấm hơn
Vượt ngàn trùng khơi ta lướt tới

Em nối.. thêm thời gian,
Em xóa đi không gian
Thêu gấm hoa tươi thêm.. hy vọng
Em đan cho anh tấm áo,
Em xót xa em nghẹn ngào
Em thương anh em đan áo,
Nước mắt rơi rơi rạt rào
Em thương anh em đan áo,
Đây mối ân tình trao

No comments:

Post a Comment