Tìm nhạc

Anh Biến Mất Thôi

- Vũ Thành An -

Nếu yêu em là xa em,
Anh cũng đành biến mất thôi.
Anh biến mất thôi để trả lại em cuộc sống tự do,
Để trả lại em niềm vui đợi chờ giấc mộng còn xanh mơ.

Trả lại em cuộc sống yên vui với tiếng cười vời vợi
Trả lại em mộng ước nơi xa
Đường tương lai rộng phơi phới,
Bước thong dong đường em,
Ấm êm một số phận,
Anh thật lòng cầu chúc cho em.

Nếu yêu em là xa em ,
Anh cũng đành biến mất thôi.
Anh biến mất thôi để trả lại em cuộc sống thảnh thơi,
Để trả lại em ngày tháng tuyệt vời,
Đôi mắt người xinh tươi.

* * * *
Nếu yêu em là xa em,
Anh cũng đành biến mất thôi.
Anh biến mất thôi để trả lại em cuộc sống tự do,
Để trả lại em niềm vui đợi chờ
Giấc mộng còn xanh mơ.

Trả lại em lời nói đơn sơ với tấm lòng rộng mở
Trả lại em vọng ngóng xa xôi
Một tương lai đầy ánh sáng,
Bước đi trên đường hoa,
Ấm vui hạnh phúc thật,
Anh một lòng cầu chúc cho em.

Nếu yêu em là xa em,
Anh cũng đành biết mất thôi.
Anh biến mất thôi
Để trả lại em cuộc sống thảnh thơi
Để trả lại em ngày tháng tuyệt vời,
Đôi mắt người xinh tươi


No comments:

Post a Comment